Hukuk Müşavirliği

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon
Hukuk Müşavirliği; Üniversitemizi hukuki platformda temsil etmek ve Üniversitemizin menfaatlerinin korunması amacıyla önleyici nitelikle hukuki tedbirler alarak, düzenleyici işlemlerin tesis esnasında hukuki görüş bildirmekle vazifelidir.

Vizyon
Hukuk Müşavirliği; gerek Üniversitemize karşı, gerekse Üniversitemizce yürütülen tüm işlemlere ilişkin hukuki hususlarda profesyonel hizmet sunma amacıyla görev yapmaktadır.