İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın başlıca çalışma alanları ve olanakları aşağıda sunulmuştur:

İç hastalıkları öğrenci laboratuvarımızda; hematolojik analiz, biyokimyasal analiz ve hormonal analiz laboratuvar uygulamaları ve bunlarla ilgili tüm ekipmanlar mevcuttur.