İktisat Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Kerem Karabulut
İktisat Politikası
E-Postakerem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2118) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Metin Bayrak
İktisat Politikası
E-Postambayrak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1434) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 1983
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1992
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1996

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postaosemsen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3818) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1994
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1998
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1999
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2004

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sabri Azgün
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postasabriazgun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1522) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2001
 • Doktora, Anadolu Üniversitesi, İktisat, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2007
 • Doçent, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012
 • Doçent, Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Sevda Yapraklı
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postasevda1@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2744) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi SBE, İktisat, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi SBE, İktisat, 1999
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2004
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2009
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Vedat Kaya
İktisat Politikası
E-Postavkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1906) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Bölümü, 1996
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1999
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2005
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2005
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2009
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Yusuf Akan
İktisat Teorisi
E-Postayusufakan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2076) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, 1993
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1995
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Dilek Özdemir
İktisat Politikası
E-Postapdilek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2O65) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk, Atatürk,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2003
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2007
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat Politikası, 2013

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ergün Aktürk
İktisat Teorisi
E-Postaeakturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2141) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 1994
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 1997
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, 2003
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 2005
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ömer Yalçınkaya
İktisat Politikası
E-Postaoyalcinkaya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Tuba Şahinoğlu
İktisat Politikası
E-Postatsahinoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2116) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Array,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz
İktisat Bölümü
E-Postaziya@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2741) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2010
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, 2014
 • Uzmanlık, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 2014
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Tural Dikmen
İktisat Politikası
E-Postaatural@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231-5504) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Özge Buzdağlı
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postaozgetatlici@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2133) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat,

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Şaban Mustafa Ersungur
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postaersungur@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2123) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 1997

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Bekir Emre Aşkın
İktisat Tarihi
E-Postabekiremre.askin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, İstanbul Üniversitesi, İktisat,
 • Lisans, İstanbul Üniversitesi, İktisat, 2016
 • Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi, İktisat Tarihi, 2020

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Buket Aydın
İktisat Teorisi
E-Postabuketaydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi , İktisat , 2011
 • Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi , Ekonometri , 2014
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi , İktisat , 2023

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Cem Arık
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postacem.arik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Faruk Şahin
İktisat Politikası
E-Postafaruksahin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1423) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, 2015
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Kerem Fırat Coşkun
İktisat Politikası
E-Postakeremfirat.coskun@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Erzurum Teknik Üniversitesi, İktisat,
 • Lisans, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisat, 2015
 • Lisans, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Maliye, 2015
 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, 2017
 • Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisat, 2022

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Muhammed İkbal Tepeler
İktisat Teorisi
E-Postamuhammed.tepeler@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2088) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat,
 • Lisans, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, 2013
 • Yüksek Lisans, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Nazlı Gökçe
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
E-Postanazli.gokce@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2014
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2018
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2021

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sena Gültekin
İktisat Teorisi
E-Postasena.gultekin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, TOBB ETÜ, İktisat, 2016
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi İİBF, İktisat Teorisi, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Sinem Atıcı Ustalar
İktisat Teorisi
E-Postasinem.ustalar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 2009
 • Yüksek Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, FİNANSAL İKTİSAT VE BANKACILIK, 2014
 • Doktora, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 2017
 • Arş. Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT TEORİSİ, 2020