İş Sağlığı ve Güvenliği Kurum Koordinatörlüğü

Yönetim

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Kadir Bilen
Termodinamik Anabilim Dalı
E-Postakbilen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4864) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüs Yerleşkesi Araç İşletme Şefliği karşısı

Eğitim

  • Doktora, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 1994
  • Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makine Mühendisliği Pr., 1989
  • Lisans, Firat Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 1986

Birim Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Benkli
Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı
E-Postayebenkli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (6035) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüs Yerleşkesi Araç İşletme Şefliği karşısı

Eğitim

  • Doktora, Yildiz Teknik Üniversitesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2008
  • Yüksek Lisans, Istanbul Teknik Üniversitesi, Cevher Hazirlama Mühendisliği Bölümü, 2002
  • Lisans, Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Pr., 1995