Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ
İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki güncel değişimlere ayak uyduran, yasal mevzuatı takip eden, interaktif düşünme yeteneğine ve etkili iletişim becerisine sahip,  lisans eğitimi almaya yetecek mesleki alt yapıyı kazanmış, mesleki etik bilinci taşıyan, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, öğrencilerimize bu konuda iyi bir eğitim vermek, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak için hizmetlerde bulanacak mezunlar yetiştirmektir.