Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının Misyonu;

Sürekli değişen dünyada bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üreten, değişen koşullara ayak uyduran, geleceğe yönelik hedefleri olan, farklı disiplinleri sentez edebilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim becerilerini kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, düşüncelerini açıkça ifade edebilen, sorumluluk ve mesleğine adanmışlık duygusuna sahip insan merkezli ve özgür düşünen öğretmenler yetiştirmektir.

 

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim  Dalı’nın Vizyonu;

Gelişen ve değişen dünyadaki bilimsel ve teknolojik değişimlere ayak uydurabilen, toplumsal değerlere duyarlı, becerileri gelişmiş, teknolojileri etkin kullanabilen, iletişim becerilerine sahip, sorgulayıcı, araştıran, problem çözen, tartışan, dinleyen, işbirlikli çalışmaktan zevk alan, sorumluluk sahibi okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir. Ayrıca öğrencinin öğrenme ihtiyacını merkeze alan “bireyselleştirilmiş bir öğrenmeyi” programın temel vizyonu olarak ortaya koymaktır. Bunun sağlanabilmesi için sınıfta problem başlatma, varsayımda bulunma, doğrulama, ilişkilendirme, genelleme döngüsü oluşturmada öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin kullanılması esas alınmaktadır.