Ormancılık Bölümü

Yönetimden Mesaj

Sevgili Öğrenciler;

     Ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi, yeni nesil üniversite olma yolunda eğitim, araştırma ve topluma katkı misyonlarını bütünsel olarak ele alan, ‘Hayatın hizmetinde, hep ileriye..’ sloganıyla vizyon ve misyonunu belirlemiştir.

     Yaşadığımız asır, olağanüstü değişim ve dönüşümlerin gerçekleştiği bir çağdır. Bu kapsamda, eğitim- öğretim yanında ilgili sektörler ve paydaşlarla yakın işbirliği içinde olmak temel düşüncemizdir. Bölümümüz öğrencilerine kaliteli bir eğitim verebilmek için, müfredat programlarını sürekli yenileyerek beklentileri karşılamak, ara eleman değil aranılan elemanlar yetiştirmek hedefimizdir.

     Oldukça zengin flora ve faunasıyla, 35 adet endemik bitki türü barındıran doğal ormanlarıyla, milli parklarıyla, doğa fotoğrafçılığı, rafting, mağara turizmi, yayla turizmi, av turizmi, olta balıkçılığı gibi eko-turizm faaliyetleri ile İspir ve çevresi ormancılık eğitimine en uygun yerlerden biridir.

     Sizleri huzurlu, güvenli ve insana değer veren Yüksekokulumuza davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Ormancılık Bölüm Başkanı