Orta Doğu Ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma Ve Uygulama Merkezi

“Mülteci hukukunun genel çerçevesi içinde sosyal hayatta ve sahada karşılaşılan zorluklar” Çevrimiçi Konferans