Orta Doğu Ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Çağdaş Tarihi Araştırmalar Odağında Rusya Ortaçağı

Araştırma merkez müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Coşkun ERDOĞAN, Moskova Şehir Pedagoji Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alla ÇELNOKOVA ve Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ A.B.D. Doktora öğrencisi Merve SÜRÜCÜ, Çağdaş Tarihi Araştırmalar Odağında Rusya Ortaçağı adlı Zoom toplantısı gerçekleştireceklerdir. 

Zoom Toplantı Kimliği: 722 6472 3065

Parola: 7WbQ0Z


https://www.atauni.edu.tr/webinar-cagdas-tarihi-arastirmalar-odaginda-rusya-ortacagi-