Parazitoloji Anabilim Dalı

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1999 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Anabilim Dalımızda Prof. Dr. Hamza AVCIOĞLU, Prof. Dr. İbrahim BALKAYA, Prof. Dr. Esin GÜVEN, Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan KİRMAN ve Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer AKYÜZ aktif olarak görev yapmaktadır.

Parazitoloji Anabilim Dalında lisans seviyesinde Genel Parazitoloji, Helmintoloji, Protozooloji ve Artropodoloji dersleri okutulmaktadır. Ayrıca, “Klinik Laboratuvar Tanı, Arı Hastalıkları ve Yetiştiriciliği, Kanatlı Hayvan Hastalıkları ve Su Ürünleri ve Hastalıkları’’ dersleri diğer Anabilim Dalları ile birlikte multidisipliner olarak verilmektedir.

Bu derslerde hem hayvan sağlığını hem de zoonotik önemleriyle insan sağlığını etkileyen artropod, helmint ve protozoon enfeksiyonları ile ilgili sınıflandırma, yaşam siklusu, klinik bulgular, tedavi, korunma ve kontrole ilişkin bilgiler verilmektedir. Uygulama dersleri, teorik olarak anlatılan parazitlere ve tanı yöntemlerine ilişkin uygulamalar içermektedir.

Anabilim Dalımızda lisans eğitimi ile birlikte Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Anabilim Dalımız laboratuvarlarında rutin ve moleküler laboratuar hizmetleri ile araştırmalar yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızda Moleküler-Seroloji ve Rutin Tanı Laboratuvarları mevcuttur. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi “Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvar Koordinatörlüğü” bünyesinde hizmet vermekte olan laboratuvarlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır.

Anabilim Dalında bölge hayvancılığı ve halk sağlığının paraziter sorunlarını hedef alan araştırma projeleri yürütülmektedir.