Patoloji Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

 

Misyon

  • Elde ettiği gözlem ve bulguları yorumlama, soruşturma ve yönetim becerilerini vurgulayan patoloji eğitimi sağlamak.
  • Lisans öğrencileri ve asistanlara kendi kariyer yollarını belirlemeleri, sürdürmeleri ve mesleki gelişimlerini teşvik etmeleri için imkanlar sağlamak.
  • Asistanların patoloji laboratuvarı çalıştırmak için gerekli yönetim ve kalite geliştirme becerilerini sağlamak.
  • Asistanların bilimsel literatüre hakim olmalarını sağlamak ve bu kaynaklardan elde ettikleri bilgilerin uygulamalarını patolojik uygulamalara dahil edilmesi konusunda eğitmek.
  • Asistanları, meslektaşları ve hizmet talep edenler ile etkili bir şekilde iletişim kurmaları için eğitmek