Patoloji Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Çağdaş eğitim prensipleriyle, araştırmacı, yenilikçi ve bulundukları ortamda en yüksek veteriner hekimliği standartlarını kullanabilen, hayvan sağlığı ile ilgili konularda ülkemizin gereksinimlerinin bilincinde olan, bu yönde kendini geliştirebilen Veteriner Hekimler yetiştirmektir. Patoloji anabilim dalı Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm bölümlerle sıkı sıkıya bağlantılı, fakülte bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesinin ihtiyaç duyduğu tanı ve teşhis hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sağlanması amaçlamaktadır. Tanı konulması amacıyla kliniklerden gönderilen gerek hayvan gerekse biyopsi materyalinin ön incelemelerinin yapılması, bir sonraki aşamalarda hangi bilim dalına ne tür örnek gönderilmesi konusunda karar veren. Ayrıca, hastalıkların organlardaki lezyonsal tezahürlerini patogenez bilgisiyle birleştiren bilim dalımız hastalıklara doğru tanı konabilmesi açısından kilit rol oynamaktadır. Bu kapsamda yetiştirilen öğrencilerimize tanı koyma, hastalığın gidişatını belirlemek veya hastanın tedavisine yol göstermek ve tedavinin etkinliğini belirlemek amacıyla doku üzerinde farklı inceleme yöntemleri veya yardımcı boya yöntemlerini kullanabilmek. Ayrıca hayvanların ölüm nedenlerinin araştırılıp belirlenmesi için “nekropsi” adı altında incelemeler yapabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Birimimizde hizmet veren akademik personel ve lisansüstü öğrencilerimizin, hizmet sunarken risk altında oldukları kimyasal maddelere ve hastalık etkenlerine maruz kalmalarının önüne geçilebilmesi konusunda önemli tedbirler alınmıştır

Misyon

  • Elde ettiği gözlem ve bulguları yorumlama, soruşturma ve yönetim becerilerini vurgulayan patoloji eğitimi sağlamak.
  • Lisans öğrencileri ve asistanlara kendi kariyer yollarını belirlemeleri, sürdürmeleri ve mesleki gelişimlerini teşvik etmeleri için imkanlar sağlamak.
  • Asistanların patoloji laboratuvarı çalıştırmak için gerekli yönetim ve kalite geliştirme becerilerini sağlamak.
  • Asistanların bilimsel literatüre hakim olmalarını sağlamak ve bu kaynaklardan elde ettikleri bilgilerin uygulamalarını patolojik uygulamalara dahil edilmesi konusunda eğitmek.
  • Asistanları, meslektaşları ve hizmet talep edenler ile etkili bir şekilde iletişim kurmaları için eğitmek