İnşaat Teknolojileri Programı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

 MİSYONUMUZ: Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik güncel değişimlere ayak uyduran, temel mesleki donanıma sahip, temel ve sosyal bilimler konusunda gerekli altyapıyı kazanmış, beşeri ilişkilerde iletişim becerisine sahip, lisans eğitimi almaya yetecek mesleki alt yapıyı ve sayısal yetkinliği kazanmış, mesleki etik bilincine sahip, yurdunu, milletini her şeyden çok seven nitelikli İnşaat teknikeri ve  ve İnşaat meslek elemanları yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ: İnşaat Bölümü, eğitim- öğretimde mümkün olabileceği kadar mükemmeliyeti hedeflemiştir. Ulusal çerçevede tanınan, ülkemiz standartlarında, çağdaş yenilikleri takip eden ve yenilikleri öğretim tekniklerine uygulayan, ve uygulamaları ile bölgemizdeki diğer MYO lardaki inşaat bölümlerine öncülük eden ve örnek alınan bir bölüm olmak.