Psikoloji

Psikoloji Bölümü 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Planlaması Hakkında

Fakülte Kurulunun 04.04.2023 tarih ve 02-04 sayılı toplantısında 2022-2023 Bahar Yarıyılının 3 Nisan 2023 tarihinden sonraki sürecinde öğretim faaliyetlerinin Yüksek Öğretim Kurulu’nun 31.03.2023 tarih ve E-75850160- 104.01.01.01-23957 sayılı yazısı ve Atatürk Üniversitesi Senatosunun 31.03.2023 tarihli ve 2300109694 sayılı kararı doğrultusunda, ortak zorunlu derslerin uzaktan eğitim yoluyla, diğer derslerin hibrit öğretim şeklinde yürütülmesine karar verilmiştir.
Derslere devam zorunluluğu yoktur. İsteyen öğrenciler ders saatinde ilgili ders salonuna giderek yüzyüze öğretim imkanından yaralanabileceklerdir.