Psikoloji

Psikoloji Bölümü 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı

Atatürk Ünı̇versı̇tesı̇ Edebı̇yat Fakültesı̇ Psı̇kolojı̇ Bölümü 2023-2024 Öğretı̇m Yılı Güz Yarıyılı Ders Programı’nı aşağıda görebilirsiniz: