Sosyal Bilimler Enstitüsü

Formlar

BELGELERTARİHİNDİRME BAĞLANTISI
DR_01a_Doktora Giriş Bilisel Değerlendirme Sınav Formu.docxOcak 2020 
DR_01b_Doktora Giriş Bilimsel Değerlendirme Sınav Tutanağı.docxOcak 2020 
DR_02_Yeterlik Sınavı Öncesi Kontrol Formu.docxOcak 2020 
DR_03_Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu.docxOcak 2020 
DR_03b_Yeterlik Yazılı Sınav Formu.docxOcak 2020 
DR_04_Yeterlik Sözlü Sınav Formu.docxOcak 2020 
DR_05_Yeterlik Sınavı Sonucu Formu.docxOcak 2020 
DR_06_Doktora Tez Konusu Önerisi Formu.docxOcak 2020 
DR_07_Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu.docxOcak 2020 
DR_08_DoktoraTez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docxOcak 2020 
DR_09_Doktoradan Kayıt Silme Kontrol Formu.docxOcak 2020 
DR_10_Tez İzleme Komitesi Öneri Formu.docOcak 2020

 

DR_11_Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu.docxOcak 2020 
Lisansüstü Sınav.Uzak.Kat.Yöner.-09.01.2020 Tarih 01-05 S.Senato K..pdfOcak 2020 
OF_01_Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Okuma Başvuru Formu.docxOcak 2020

 

OF_02_Bilimsel Hazırlık Programı Ders Belirleme Formu.docxOcak 2020 
OF_03_Danışman Öneri Formu.docxOcak 2020 
OF_04_İkinci Danışman Atanması Talep Formu.docxOcak 2020 
OF_05_Danışman Değişikliği Formu.docxOcak 2020 
OF_06_Farklı Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Dilekçesi.docxOcak 2020 
OF_07_Seminer Değerlendirme Formu.docxOcak 2020 
OF_08_Tez Adı-Konusu Değişikliği Bildirim Formu.docxOcak 2020

 

OF_09_Tez Benzerlik Oranı Beyan Formu.docxOcak 2020 
OF_10_Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Kontrol Formu.docxOcak 2020 
OF_11_Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu.docxOcak 2020 
OF_12_Lisansüstü Tez Değerlendirme Formu.docxOcak 2020 
OF_13_Tez Savunma Sınav Sonucu Ortak Rapor Formu.docxOcak 2020 
OF_14_Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Beyan Formu.docxOcak 2020 
OF_15_Tezlerin Erişime Açılmasının Ertelenmesine Yönelik Başvuru Formu.docxOcak 2020 
OF_16_Lisansüstü Ders Teklif Formu.docxOcak 2020 
OF_17_Kayıt Dondurma Dilekçesi.docxOcak 2020 
OF_18_Hizmet Pasaportu Başvuru Formu.docxOcak 2020 
OF_19_Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatma Bilgi Formu.docxOcak 2020 
OF_20_Yatay Geçiş Müracaat Dilekçesi.docxOcak 2020 
OF_21_Kayıt Sildirme Dilekçesi.docOcak 2020 
OF_22_Ders Saydırma ve Muafiyet Başvuru Formu.docxOcak 2020 
OF_23_Haftalık Ders Programı.docOcak 2020

 

OF_24_İntibak ve Muafiyet Başvuru Formu.docxOcak 2020 
OF_25_Eşdeğer Ders Alma Başvuru Formu.docxOcak 2020 
OF_26_Mazeretli Ders Kayıt Başvuru Formu.docxOcak 2020 
UAD Uygulama Yönergesi-09.01.2020 Tarih 01-05 S.Senato Kararı.pdfOcak 2020 
YL_01_Tez Savunma Öncesi Kontrol Formu.docxOcak 2020 
YL_02_Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Formu.docxOcak 2020 
YL_03_Yüksek Lisans Kayıt Silme Kontrol Formu.docxOcak 2020 
YL_04_Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu.docxOcak 2020