Sosyoloji

Tarihçe

Sosyoloji Bölümü, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1988 yılında Türkiye’nin 12. sosyoloji bölümü olarak kurulmuştur. Bölümün kurucu kadrosu Eyüp Kemerlioğlu, Sabahattin Güllülü ve Hüseyin Akyüz’den oluşmaktadır. Eyüp Kemerlioğlu, 1988’den itibaren üstlenmiş olduğu bölüm başkanlığı görevini 1993 yılına kadar sürdürmüştür. Kemerlioğlu’ndan sonra bölüm başkanlığı görevi, 2006 yılına kadar Sabahattin Güllülü tarafından, sonrasında ise Hüseyin Akyüz tarafından 2012 yılına kadar devam ettirilmiştir. Hüseyin Akyüz’ün emekliliği ile boşalan bölüm başkanlığına sırasıyla Yıldız Akpolat, Mevlüt Özben ve Nuray Karaca atanmıştır.  Nuray Karaca, halen bölüm başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bölümle yolları kesişen akademisyenlerin giriş tarihleri ise şöyledir: Gülay Aydın ve Yıldız Akpolat (1992), Cumhur Aslan (1993), Sevil Öner (Demiral) ve Erem Sarıkoca (1994), Nuray Karaca (1997), Mevlüt Özben ve Müjdat Avcı (2001), Öner Atay ve İsmail Öz (2006), Ali Çetin (2009), Zuhal Yonca Odabaş (2012), Erdi Aksakal (2013), Sait Gülsoy (2014), Hülya Doğan (2014), Pınar Laloğlu (2015), Emine Çetiner (2016), Selçuk Aydın (2017), Mizrap Polat (2017), Abdurrahim Şahin (2018), Emin Gökalp (2022). Kuruluş yılı itibariyle lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim sürecine başlayan sosyoloji bölümü, 1997-1998 yılında ikinci öğretime öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Sosyoloji bölümünün akademik kadrosu şu an itibariyle üç profesör doktor, iki doçent doktor, üç doktor öğretim üyesi, dört araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

EnglishTurkish