Sosyoloji

Tarihçe

Sosyoloji Bölümü, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1988 yılında Türkiye’nin 12. sosyoloji bölümü olarak kurulmuştur. Bölümün kurucu kadrosu Eyüp Kemerlioğlu, Sabahattin Güllülü ve Hüseyin Akyüz’den oluşmaktadır. Eyüp Kemerlioğlu, 1988’den itibaren üstlenmiş olduğu bölüm başkanlığı görevini 1994 yılına kadar sürdürmüştür. Kemerlioğlu’ndan sonra bölüm başkanlığı görevi 2006 yılına kadar Sabahattin Güllülü tarafından, sonrasında ise Hüseyin Akyüz tarafından 2011 yılına kadar devam ettirilmiştir. Hüseyin Akyüz’ün emekliliği ile boşalan bölüm başkanlığına sırasıyla Yıldız Akpolat, Mevlüt Özben, Nuray Karaca ve yeniden Mevlüt Özben atanmıştır. Mevlüt Özben, halen bölüm başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bölümle yolları kesişen akademisyenlerin giriş tarihleri ise şöyledir: Hacı Bayram Kaçmazoğlu (1989), Mustafa Gündüz (1990), Gülay Aydın ve Yıldız Akpolat (1992), Cumhur Aslan (1993), Sevil Öner (Demiral) ve Erem Sarıkoca (1994), Nuray Karaca (1995), Mevlüt Özben ve Müjdat Avcı (2001), Öner Atay ve İsmail Öz (2006), Ali Çetin (2009), Zuhal Yonca Odabaş (2012), Erdi Aksakal (2013), Sait Gülsoy (2014), Hülya Doğan (2014), Pınar Laloğlu (2015), Emine Çetiner (2016), Selçuk Aydın (2017), Mizrap Polat (2017), Abdurrahim Şahin (2018), Emin Gökalp (2022), Halil Demirtaş (2024). Kuruluş yılı itibariyle lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerine başlayan Sosyoloji Bölümü, 1997-1998 yılında ikinci öğretime öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Sosyoloji bölümünün akademik kadrosu şu an itibariyle üç profesör doktor, dört doçent doktor, bir doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi doktor, bir araştırma görevlisi doktor ve dört araştırma görevlisinden oluşmaktadır.