Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Spor bilimlerinde yenilikçi ve ileri teknolojiler kullanarak, sporcu sağlığını ve performansını artırmak, topluma ve bilim dünyasına katkı sağlayacak araştırmalar yürütmek. Sporcuların fiziksel, fizyolojik, kinesiyolojik ve psikolojik değerlendirmelerini yaparak antrenörlere ve sporculara kapsamlı bilgi sunmak. Aynı zamanda, spor turizmine katkı sağlayacak hizmetler sunmak ve çocukların yeteneklerini keşfederek uygun spor branşlarına yönlendirmek.

Vizyon

Dünya çapında tanınan ve saygı duyulan, spor bilimleri alanında öncü ve lider bir araştırma merkezi olmak. Sporcu sağlığı ve performansını en üst düzeye çıkarmak için multidisipliner yaklaşımlar geliştirerek, bilim insanlarına ve araştırmacılara ilham vermek ve spor turizmine katkıda bulunarak şehrin sportif potansiyelini artırmak. Çocukların spor yeteneklerini bilimsel temele dayalı süreçlerle keşfederek, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek.

Temel Değerler

Bilimsellik: Araştırma ve uygulamalarda en yüksek bilimsel standartlara bağlı kalmak.

İnovasyon: Spor bilimlerinde yenilikçi yaklaşımlar ve ileri teknolojiler kullanarak sürekli gelişim sağlamak.

Sağlık ve Güvenlik: Sporcu sağlığını ön planda tutarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak.

Eğitim: Sporcular, antrenörler ve toplum için sürekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek.

Multidisipliner Yaklaşım: Mühendislik, tıp, eğitim ve sağlık alanlarıyla iş birliği yaparak kapsamlı ve etkili çözümler geliştirmek.

Toplumsal Katkı: Spor bilimi projeleri ile toplum sağlığına ve spor turizmine katkıda bulunmak.

Çocuk Gelişimi: Çocukların yeteneklerini bilimsel yöntemlerle belirleyerek, onları uygun spor branşlarına yönlendirmek ve gelişimlerine katkı sağlamak.