Spor Yöneticiliği Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Emre Belli
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postaemre.belli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2726) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, SAĞLIK SPOR BİLİMLERİ,
 • Lisans, Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2007
 • Yüksek Lisans, Muğla Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Orcan Mızrak
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postaorcan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5674) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, 1997
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Muharrem Alparslan Kurudirek
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postaakurudirek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2238) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, SAĞLIK SPOR BİLİMLERİ,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sporda Psikososyal Alanlar Anabilim Dalı, 2007
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, SAĞLIK SPOR BİLİMLERİ, 2011

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Davut Budak
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postadbudak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5675) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Gül Eda Burmaoğlu
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postagboglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2228) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, 1998
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2006
 • Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Nurcan Demirel
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postanurcandemirel@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2545) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü , 2001
 • Yüksek Lisans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, 2004
 • Doktora, Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2010

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Yunus Öztaşyonar
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postayunus@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2255) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 1997
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, 2004
 • Doktora, Gazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 2008

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Yunus Sinan Biricik
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postasinan.biricik@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2231) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, 2011
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü, 2015

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Recep Birinci
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postarecepbirinci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2231) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Lisans, KKEF Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 1996
 • Yüksek Lisans, Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Dr. Mehtap Akıllı
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postamehtap.saatoglu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Arş. Gör., Atattürk Üniversitesi, Beden Egitimi ve Spor Yuksekokulu ,
 • Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Spor Yöneticiliği, 2009
 • Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Gökhan Aydın
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postagokhan.aydin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Anadolu Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Programı, 2016
 • Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı, 2019
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Spor Yönetim Bilimleri, 2019
 • Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, 2019

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Özlem Ece Başoğlu
Spor Yöneticiliği Bölümü
E-Postabasogluozlem@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Münir Kurudirek
Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
E-Postamkdirek@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2248) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 25240-Yakutiye/Erzurum

Eğitim