Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Daire Başkanlığının amacı kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere mali yönetimimizin yapısını ve işleyişini, bütçemizin hazırlanmasını ve uygulamasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, kesin hesabın çıkarılmasını, raporlanmasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır. Misyonumuz, optimum performans ve maksimum kalite anlayışıyla mali hizmetleri mevzuata uygun, etkin ve verimli bir şekilde yürüterek Üniversitemizin gelişimine en büyük katkıyı sağlamak. Vizyonumuz, çalışkan, yaratıcı ve dinamik kadromuzla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturarak, uluslar arası standartlarda hizmet veren örnek bir Başkanlık olmak.