Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Koordinatörlüğün misyonu, sürdürülebilirliği Üniversitedeki eğitim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerine ve kurumsal yapısına temel bir ilke olarak entegre etmektir.

Koordinatörlüğün vizyonu, yerel ve küresel bir model oluşturacak şekilde hizmet vermek üzere Üniversitenin tüm birimlerinde sürdürülebilirlik değerlerini entegre ederek sorumluluk bilinci oluşturmaktır.