Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Yönetimden Mesaj

Modern biyolojideki gelişmeler insanoğlunun genlere ve genler üzerinde etkili olan faktörlere ilgisini daha da artırmıştır. Dolayısıyla Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü güçlü akademik kadrosu ve donanımlı laboratuarlarıyla, eğitim alanında dünya strandartlarında öğrenci yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bilim adamları bir yandan dünya üzerinde var olan farklı hastalıklara çare ararken diğer yandan artan dünya nüfusuna daha iyi besin imkanları sağlamak için çabalamaktadırlar. Günümüzde tarımın öneminin farkındalığının hergeçen gün artmasıyla beraber, gelişmiş ülkelerin biyoteknolojiye ayırdıkları bütçeler de bu artışa paralel olarak artmaktadır. Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nde özellikle pandemi sürecinde tarıma olan ilgi ve biyoteknolojik çalışmalara artan talep doğrultusunda araştırmalara hız verilmiştir.

Ülkemiz biliminin hızla ilerleyen bilim dünyasında hak ettiği yerini alması için tarımsal biyoteknoloji sahasında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Muhtemeldir ki önümüzdeki yüzyıl bu sahada donanımlı gençlerin çağı olacaktır ve bu gençlerin yetiştirlmesi ile tarım ve biyoteknoloji konusunda bilgili, yetenekli, girişimci gençlerin topluma kazandırılması suretiyle büyük bir toplumsal kazanç sağlanmış olunacaktır.