Tasarım

Bölüm Tanıtımı

   PROGRAM İÇERİĞİ

Grafik Tasarım Bölümünde logo, amblem, afiş, billboard, basın reklamı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, fotoğraf, illüstrasyon, WEB ve arayüz tasarımı, geleneksel baskı tekniklerin çalışıldığı derslerin yanı sıra sanat ve tasarımı farklı disiplinlerde ele alıp inceleyen teorik dersler de verilmektedir. Bölüm, sanat ve tasarım alanlarında tüm gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak, eğitim programlarını güncelleyerek benzerleri ile yarışır düzeyde tutmayı, saygın ve önder bir konumda olmayı temel amaç olarak benimsemiştir. İki yıllık eğitim programı süresince, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı güce sahip, toplumun estetik algılarını geliştirecek özelliklerle donanımlı, içinde yaşadıkları toplumun kültür değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayarak küresel boyutta yeni sentezlere ulaşabilmek için sanat konularında bilgilenmiş, uygulama yöntemlerindeki teknik, bilgi ve becerileri gelişmiş, sanatçı-tasarımcı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

       Bu program Erzurum’ un Oltu ilçesinde yer almaktadır. Erzurum’a yaklaşık 110 km mesafede bulunmaktadır. Oltu’nun merkezinde bulunan okulumuza, Yurtlarda ve evlerde kalan öğrencilerimiz Oltu özel halk otobüsleriyle veya farklı alternatiflerle okulumuza ulaşım mümkündür.