Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi

Hakkında

Merkezimiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7/D maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulunun 01.03.1999 tarihli toplantısında alınan kararla Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi adı altında kuruluşunu tamamlamış ve gerekli organlarını oluşturmuştur.

 AMAÇLAR

1. Doğal ve sentetik kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri, biyolojik, farmakolojik, toksikolojik ve klinik değerlendirmeleri,

2. Tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler yanında doğal ve sentetik ilaçların ve kozmetiklerin biyolojik, kimyasal, farmakolojik, biyoteknolojik açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak ve hizmete sunmak,

3. Halk ilacı olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin incelenmesine öncelik vererek ülkemizde yetişen bitkilerle ilgili folklorik, etnobotanik, taksonomik, kimyasal, farmakolojik her türlü araştırmaları yapmak,

4. Benzer konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği, araştırma, plan ve proje çalışmaları yapmak,

5. Yurtiçi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla müştereken ya da tek başına konferans, seminer, kurs, sergi, sempozyum vb. eğitim programları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, danışmanlık, uzmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmak,

6. Merkezin faaliyet alanına giren konularda ya da merkez faaliyetleri ile ilgili makale, rapor, kitap, dergi, broşür, video yapmak,

7. Ülkemizde özellikle Doğu Anadolu’da mevcut flora zenginliği ile ilgili biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması, ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel çalışmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak,

8. Endüstriyel potansiyele sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin tarımı, üretimi ve ıslahı ile ilgili çalışmalara yardımcı olmak,

9.Türkiye’deki ilaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrilerinin ihtiyaç duyduğu doğal, sentetik veya yarı sentetik hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı asgariye indirecek çalışmalar yapmak,

10. Doğal kaynaklı preparatların üretimi, standardizasyonu ve kalite kontrolü ile ilgili araştırma ve uygulamalı çalışmalar yapmak.