Turizm İşletmeciliği

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

ÖZ GÖREV (MİSYON)

“Hayatın Hizmetinde”

Turizmde bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde, Eğitim, Araştırma ve Topluma Katkı alanlarında, sektörün ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli ve girişimci insan kaynağı yetiştirmektir.

ÖZ ÜLKÜ (VİZYON)

“Hep İleriye”

Evrensel niteliklere sahip, kendisini sürekli geliştiren, öncü ve yeni nesil bir fakülte olmak.

TEMEL DEĞERLER

– Bilimsellik: Aldığı karar ve uygulamalarda bilimsel kriter ve doğruları temel alır.
– Yenilikçilik ve Girişimcilik: Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirir.
– Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Kararlar katılımlı şekilde alınır, bilgiler şeffaf şekilde paylaşılır.
– Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir.
– Emeğe Saygı Gösterme ve Başarıyı Takdir Etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır.
– Ulusal ve Evrensel Değerlere Bağlılık: Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel değerlere de sahip çıkılır.
– Toplumsal, Kültürel, Çevresel ve Sanatsal Duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır.