Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, kadim medeniyetimizin klasik mirasının modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

 Lisans eğitiminde Anabilim dalımız bünyesinde Türk İslam Sanatları Tarihi dersi, alanında uzman hocalarımız tarafından verilmektedir.

Türk İslam Sanatları eğitimi, öğrencilerimize medeniyetimizin kültürel ve sanatsal öğelerini daha iyi tanıma, geçmişle gelecek arasında bağ kurarak bu alanda öğrendikleri teorik-pratik uygulamaları kendilerinden sonraki kuşaklara aktarma konusunda katkı sağlamaktadır.