Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Ali Uçar
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
E-Postaali.ucar@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Burhan İspirli
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı
E-Postaburhanisp@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7331) 
Posta Adresi

Eğitim