Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Abdullah Takım
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postaabdullahtakim@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 1988
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İşletme, 2002
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2008
 • Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniveristesi, İktisat, 2009
 • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, 2014
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, 2014

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Fehim Bakırcı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postafehim.bakirci@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (1568) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
 • Profesör, Atatürk Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ,
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1991
 • Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1991
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 1995
 • Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
 • Dr. Öğr. Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2001
 • Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 2009

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Hüseyin Ali Kutlu
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postahkutlu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Aydemir
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postaaydemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

 • Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisat Bölümü, 2000
 • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, , 2005
 • Doktora, Atatürk Üniversitesi, İktisat, 2012

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İhsan Çubukcu
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postaicubukcu@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Abdullah Tüzemen
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postaabdullah.tuzemen@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Arş. Gör. Ebubekir Karabacak
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
E-Postaebubekir.karabacak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25240-Erzurum

Eğitim