Veterinerlik Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aktaş Şenocak
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
E-Postaesenocak@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5410) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İleritürk
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
E-Postam.ileriturk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (7088) 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Yasin Kalay
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı
E-Postayasinkalay@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi 711 51 70

Eğitim