Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyonumuz

Atatürk Üniversitesi, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı olarak misyonumuz, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, kültürlü, araştırmacı, olgun ve geniş bir bakış açısına sahip, çağın gereklerinin farkında olan ve kendini sürekli olarak geliştirmeyi amaçlayan Almanca öğretmenleri yetiştirmek ve öğretmen adaylarına alanlarıyla ilgili ileri düzeyde bilgi ve becerileri kazandırarak, onları başarılı, etkin birer öğretmen olarak hayata kazandırmaktır.

Vizyonumuz

Alman Dili Eğitimi alanında çağdaş, yeniliğe açık, başarıya odaklı, bilimsel etik ilkelere saygılı ve demokrasi bilinciyle hareket eden akademisyenlerin liderliğinde, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sorumluluk ve yeterliliklere sahip,  Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, insan haklarına saygılı, nitelikli ve daima başarıyı hedefleyen öğretmenlerin yetiştirildiği bir ortam oluşturmak ve gerek verdiği eğitim gerekse yaptığı akademik çalışmalarla faaliyet alanında örnek teşkil ederek, mensubu olmaktan onur duyulan bir anabilim dalı olma doğrultusunda bilgi ve hizmet üretebilmektir.