Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihçe

Anabilim Dalımız, Eğitim Fakültesi bünyesinde 30 yılı aşkın bir süredir aktif bir şekilde çalışan bir anabilim dalı olarak; lisans programında eğitim vermekte ve Almanca Eğitimi alanında başarılı öğretmen ve bilim insanları yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Anabilim Dalımızda Alman Dili Eğitimi alanında lisans programı sunulmaktadır. Alandaki son gelişmeler dikkate alınarak, öğrencilerin orta ve yükseköğretim kurumlarında tam nitelikli Almanca öğretmeni olabilmeleri için Alman dili, metodoloji, eğitim bilimleri ve dilbilim alanlarında sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

 Alman Dili Eğitimi programında dil eğitimi ve öğrenimindeki güncel konulara ve dil öğretmenlerinin mesleki gelişimine odaklanmaktadır. Alman Dili Eğitimi mezunlarımız, eğitim kurumlarında müfredat uzmanı, program yöneticisi ve test uzmanı olarak çalışabilirler. Ayrıca, mezunlarımız liseler, üniversitelerin hazırlık okullarında Almanca öğretim görevlisi ve üniversitelerin Almanca bölümlerinde araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.

Akademik kadromuz, dil eğitimi, dilbilim ve edebiyat alanlarındaki araştırmalarda yoğun bir şekilde yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası konferanslarda düzenli olarak bildiriler sunmakta ve araştırma bulgularını Türkiye’de ve yurtdışındaki dergilerde yayınlamaktadırlar.

Anabilim Dalımız mezunları ortaöğretimden yükseköğretime kadar her seviyede ders vermektedirler. Önemli sayıda mezunumuz, devlet ve özel üniversitelerin yoğun dil programlarında (“hazırlık okulları”) ders vermekteler, yönetici ve öğretmen eğitmeni olarak görev yapmalarının yanı sıra materyal hazırlama ve test etme alanlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca, çok sayıda mezunumuz yüksek lisans ve doktora yapmaya devam etmişler ve içlerinden bazıları bu çalışmalarının sonucunda bölümümüz kadrosunda yer almışlardır.

Kadromuzda halihazırda 1 Profesör, 1 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi,2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.