Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Fakültemiz, bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan,  yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirir. Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları) kazanmış öğretmenler yetiştirir. 

Felsefe Grubu Öğretmenliğinin misyonu, sürekli değişen dünyada bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üreten, değişen koşullara ayak uyduran, geleceğe yönelik hedefleri olan, farklı disiplinleri sentez edebilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim becerilerini kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barış, düşüncelerini açıkça ifade edebilen, sorumluluk ve mesleğine adanmışlık duygusuna sahip insan merkezli ve özgür düşünen öğretmenler yetiştirmektir.

Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalının vizyonu ise, hem alanında üstün yetenekli öğretmenler yetiştirmek hem de genel eğitim ve özel öğretim alanlarında bilimsel araştırmalar yaparak ülkemiz ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunan bir program olmak.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Ana Bilim Dalı’nın amacı; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip; Felsefe Grubunda yer alan derslerin öğretiminin yaklaşım, yöntem ve tekniklerini özümsemiş; yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünen; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, öğrencilerle ve çevresiyle etkili iletişim kuran, iş birliği yapan, sorumluluk sahibi, alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri sürekli izleyen, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan Felsefe Grubu Öğretmenleri yetiştirmektir.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Ana Bilim Dalı açılmasının en önemli yararı, düşünen, sorgulayan, bakış açısı geniş, araştıran, merak eden bireyleri yetiştirmektir.