Adalet Meslek Yüksekokulu

Mezuniyet Tek Ders Sınavı Duyurusu

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20’inci Maddesinin 6’ıncı Fıkrasının d) bendi “Mezuniyetleri için yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır.” gereğince; Yüksekokulumuzda yapılacak olan tek ders sınavının tarih, yer ve saati aşağıda tablo halinde çıkarılmıştır.

Bu kapsamda müracaat edecek öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sırasıyla “Öğrenim Talepleri-Başvuru ve Talep Dilekçeleri- Dilekçe Türü” kısmında yer alan “Mezuniyet Tek Ders Sınav Başvuru Dilekçesini” eksiksiz doldurup imzaladıktan sonra sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Öğrenci Danışmanı tarafından sınava girmesi uygun görülen öğrencilerin listesi 11 Eylül  2023  tarihinde Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir. Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

Öğrencilerimize duyurulur.

Tek Ders Sınavı Başvuru Tarihleri

Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

Sınav Yeri

Sınav Saati

Sınavın Şekli

Sınav Tarihi

4-8 Eylül 2023

11 Eylül 2023

5 Nolu Amfi

 14.00

Yüz Yüze

15 Eylül 2023