Adalet Meslek Yüksekokulu

Temel Bilgisayar Teknolojileri Muafiyet Sınavı

Yüksekokulumuz müfredatında yer alan “Temel Bilgisayar Teknolojileri” dersi muafiyet sınavı 13.10.2023 tarihinde saat 09.00’da Yüksekokulumuz 5 Nolu Amfisinde yapılacak olup, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılında Yüksekokulumuza kayıt yaptıran Adalet ve Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı I. Sınıf öğrencilerimizden “Temel Bilgisayar Teknolojileri” dersi için muafiyet sınava katılmak isteyen öğrencilerimizin başvuru dilekçelerini Personelimiz Kübra TÜTEN’den temin edip imzalayarak teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru için son müracaat tarihi 09.10.2023 tarihi mesai bitimine kadardır.

Başvuruda bulunan ve sınava girecek öğrencilerin listesi 11 Ekim 2023 tarihinde Yüksekokulumuz web sayfasında ve duyuru ekranından ilan edilecektir.

Öğrencilerimizin sınavın yapılacağı tarih ve saatte Yüksekokulumuzda hazır bulunmaları rica olunur.

Atatürk Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esaslarının 6’ıncı Maddesinin 4’üncü bendi “Her eğitim-öğretim yılı başında Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere Bilgi İletişim Teknolojisi, Temel Bilgisayar Kullanımı gibi temel bilgisayar içerikli dersler için muafiyet sınavı uygulanır. Bu sınav eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde yönetim kurulunca oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Bu sınavlardan 100 puan üzerinden en az 50 puan alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.”