Bahçe Bitkileri Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Bilimsel gelişmeleri teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştüren, tarıma dayalı sanayinin AR-GE ve kalite bölümlerinde çalışarak gelişimine katkıda bulunan, çalıştığı her alana değer katabilen, gelişen teknolojiye uyumlu, bilimsel gelişmeleri üretime dönüştüren, uluslararası standartlarda Ziraat Mühendisi, yüksek Ziraat Mühendisi ve doktora düzeyinde elemanlar yetiştirmek; ülke refahını arttırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere, artan beklentileri karşılayabilecek ürün teknolojileri yaratan, uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak; bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak; bölgede yeni üretim alanlarının saptanması veya mevcut üretim alanlarının rehabilite edilmesi ve bu üretim potansiyelini artırmak bölümümüzün esas misyonudur. Ayrıca bu alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, bu konularda eğitim öğretimde bulunmak bilhassa bulunduğumuz bölge şartlarına uygun ürün desenini genişletmek, bölge yetiştiricisini her konuda bilgilendirmek, kurslar, seminerler, kongreler düzenlemek Bahçe Bitkileri Bölümü’nün misyonunu oluşturmaktadır.