Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Tanıtımı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2005 yılında kurulmuş olup 2011-2012 öğretim yılında lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bölümümüz, bu tarihten beri kaliteli eğitim anlayışından ödün vermeden çağın değişimlerine ayak uyduracak şekilde geliştirmekte; çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmektedir. Bölümümüzde lisans programının yanında yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir. Amacımız;

1.Sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslararası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen,
2.Var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen,
3.İş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi,
4.Tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmektir.