Bilgisayar Mühendisliği

Program Eğitim Amaçları

  1. (PEA1) Sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi unvanı ile ulusal ya da uluslararası bilişim kuruluşlarında iş bulabilen,
  2. (PEA2) Bilişim sektörü dışında, farklı faaliyet alanlarında hizmet gösteren şirketlerde disiplinler arası nitelikte işlerde çalışabilen ve yöneticilik yapabilen,
  3. (PEA3) Kazanılan girişimcilik ve liderlik yeteneklerini kullanarak, bilişim sektöründe ve bilişim sektörüne ihtiyaç duyulan farklı sektörlerde yüksek teknoloji geliştirecek ve ülkenin katma değerini artıracak şirketler kurabilen,
  4. (PEA3) Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde bilgisayar mühendisliği ve ilgili disiplinlerde lisansüstü programlara kabul edilebilen ve başarı ile mezun olabilen ve bilimsel araştırmalar yapabilen şekilde öğrencilerimizi eğitmektir.