Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

Kentsel Peyzajda Yoğun Olarak Kullanılan ve Su Tüketimine Neden Olan Bazı Mevsimlik Çiçeklerin Gelişim Parametreleri Üzerine Kısıntılı Sulamanın Etkisi Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Yürütücü : Prof.Dr. Işık SEZEN

Araştırmacı : Ziraat Müh. Sevda YAĞANOĞLU

Proje Kodu: ID:9142      

Proje Türü: T. Araştırma

Başlangıç Tarihi: 16.09.2021    

Bitiş Tarihi: 16.03.2023

Süresi: 18(ay)

     Durumu: Kapanan

Fasulyede Phaseolus vulgaris L Biyokömür ve Kısıtlı Sulama Uygulamalarının Gelişim Parametreleri Üzerine

Projenin tamamlanması 15%

Yürütücü : Dr.Öğr.Üyesi Esin DADAŞOĞLU

Araştırmacı : Ziraat Müh. Sevda YAĞANOĞLU

Proje Kodu: FBA-2024-13843       

Proje Türü: T. Araştırma

Başlangıç Tarihi: 03.05.2024    

Bitiş Tarihi: 03.05.2025

Süresi: 12(ay)

     Durumu: Yürüyen

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezine Bağlı Arazilerin İyileştirilmesi ve Verimliliğin Artırılması Projesi

Projenin tamamlanması 50%

Araştırmacı : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Araştırmacı : Ziraat Müh. Sevda YAĞANOĞLU

Proje Kodu: FBG-2022- 10385       

Proje Türü: Güdümlü

Başlangıç Tarihi: 31.03.2022    

Bitiş Tarihi: 30.09.2022

Süresi: 6(ay)

     Durumu: Yürüyen

Ağır Metal Kirliliği Olan Toprakların Temizlenmesinde Mısır Bitkisinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması Projesi

Projenin tamamlanması 70%

Yürütücü : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Proje Kodu: FYL-2021-9360       

Proje Türü: Y.Lisans

Başlangıç Tarihi: 30.06.2021    

Bitiş Tarihi: 30.08.2022

Süresi: 14(ay)

     Durumu: Yürüyen

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Araştırma Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Araştırmacı : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Araştırmacı : Ziraat Müh. Sevda YAĞANOĞLU

Proje Kodu: FBG-2021-9072       

Proje Türü: Güdümlü

Başlangıç Tarihi: 10.03.2021    

Bitiş Tarihi: 30.09.2021

Süresi: 6(ay)

     Durumu: Kapanan

Farklı Ağır Metal Uygulamalarının Tek Yıllık Çim Lolium mu ltiflorum ve Kinoa Chenopodium quinoa Willd da Bitki Gelişimi ve Fizyolojisi Üzerine Etkisi Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Yürütücü : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Proje Kodu: FBA-2020-8494       

Proje Türü: T. Araştırma

Başlangıç Tarihi: 01.06.2020    

Bitiş Tarihi: 08.03.2021

Süresi: 9(ay)

     Durumu: Kapanan

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Makine Kullanımında İyileşme Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Araştırmacı : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Araştırmacı : Ziraat Müh. Sevda YAĞANOĞLU

Proje Kodu: FBG-2019-6982      

Proje Türü: Güdümlü

Başlangıç Tarihi: 11.03.2019    

Bitiş Tarihi: 10.07.2019

Süresi: 6(ay)

     Durumu: Kapanan

Erzurum Şartlarında Yeşil Alan Oluşturmak Amacıyla Kullanılacak Serin Mevsim Buğdaygil Tür ve Çeşitlerinin Belirlenmesi Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Araştırmacı : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Proje Kodu: FBA-2018-6528       

Proje Türü: T. Araştırma

Başlangıç Tarihi: 02.03.2018    

Bitiş Tarihi: 17.01.2020

Süresi: 24(ay)

     Durumu: Kapanan

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneme Alanlarının Sulama Etkinliğinin ve Tarımsal Faaliyetlerinin İyileştirilmesi Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Araştırmacı : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Araştırmacı : Ziraat Müh. Sevda YAĞANOĞLU

Proje Kodu: FBG-2017-6370       

Proje Türü: Güdümlü

Başlangıç Tarihi: 01.12.2017    

Bitiş Tarihi: 24.10.2018

Süresi: 10(ay)

     Durumu: Kapanan

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetlerinin Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Araştırma Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Araştırmacı : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Araştırmacı : Ziraat Müh. Sevda YAĞANOĞLU

Proje Kodu: FBG-2017-6248       

Proje Türü: Güdümlü

Başlangıç Tarihi: 25.09.2017    

Bitiş Tarihi: 11.04.2018

Süresi: 6(ay)

     Durumu: Kapanan

Kök Kurtlarına Dayanıklı Korunga (Onobrychis Sativa L.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi İçin Ön Islah Çalışmaları Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Yürütücü : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Proje Kodu: PRJ2016/175       

Proje Türü: T. Araştırma

Başlangıç Tarihi: 04.06.2016   

Bitiş Tarihi: 31.12.2018

Süresi: 27(ay)

     Durumu: Kapanan

Toplumsal Duyarlılık Projeleri

Bir Çocuk Bir Çiçek Bir Umut

Projenin tamamlanması 100%

Yürütücü : Prof.Dr. Adem AKSOY

Grup Üyeleri: Prof.Dr. Haluk Çağlar KAYMAK

Mühendis Sevda YAĞANOĞLU - Arş. Gör. Ferda Nur ÖZDEMİR

Proje Kodu: 63565E1E73E5F     

Proje Türü:     Toplumsal Duyarlılık     

Başlangıç Tarihi: 07.03.2024    

Bitiş Tarihi:   07.06.2024

Süresi:  3(ay)

 Durumu: Tamamlandı

Kendi Çiçeğimi Yetiştiriyorum Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Yürütücü : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Proje Kodu: 614C7A2EE04B9      

Proje Türü:     Toplumsal Duyarlılık     

Başlangıç Tarihi: 04.10.2021    

Bitiş Tarihi:   03.01.2022

Süresi:  3(ay)

 Durumu: Tamamlandı

Karbon Ayak İzim Kaç Numara Projesi

Projenin tamamlanması 100%

Danışman : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Proje Kodu: 6149ABCFE9C75      

Proje Türü:     Toplumsal Duyarlılık    

Başlangıç Tarihi: 04.10.2021    

Bitiş Tarihi:  03.01.2022

Süresi: 3(ay)

Durumu: Tamamlandı

Tübitak Projeleri

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Soğuğa Dayanıklı Çok Yıllık Çim (Lolium Perenne L.) Ve Köpekdişi (Cynodon Dactylon L. (Pers.)) Popülasyonlarında Bazı Morfolojik Ve Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi TÜBİTAK Projesi (1001)

Projenin tamamlanması 80%

Yürütücü : Dr.Öğr.Üyesi Zeynep GÜL

Proje Kodu: 1190287       

Proje Türü: TÜBİTAK    

Başlangıç Tarihi: 01.02.2020    

Bitiş Tarihi:  30.01.2023

Süresi: 36(ay)

     Durumu: Yürüyen