Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATA-BUAM), 19 Nisan  2017 Tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Misyon

  • Üniversite bünyesinde bitkisel üretim alanında yürütülecek üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi konularda gerekli organizasyonları sağlamak.
  • Başta bölge tarımı olmak üzere ülkemizde tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sunmak.
  • Gelecek tarımda, tarımın geleceği gençlerde prensibi ile yeni nesilin tarımla entegrasyonunu sağlamak.
  • Merkezimizi sürekli öğrenen birer çiftçi eğitim okuluna/ akademisine dönüştürmek. Söz konusu akademileri, uygulamalı eğitimlere ve yaparak öğrenmeye imkân sağlayacak çiftçi eğitimleri olarak yapılandırmak.
  • Tarımsal AR-GE alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile “tarım eğitim – öğretimine” yönelik iş birliği protokollerinin hazırlanması ve ortak çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  • Tarımın saygınlığının artırılması ve tarımsal öğretimde mesleki uygulama yöntemlerini geliştirmek ve uygulamaları artırmak.  

Vizyon

  • Bitkisel üretim alanında üretici ekseninde güven sağlayıp, örnek teşkil etmek.
  • Toprağın ve çevrenin ne derece vazgeçilemez olduğunu gösterip, tarımın en büyük ekonomik güç olduğunu ispat etmek.