Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı Hakkında

Biyokimya öğrenci laboratuvarımızda; kan, idrar, BOS sıvısı, mide ve duodenum sıvısı, tükürük, süt, ter gibi sıvılarla ve doku parçaları gibi biyolojik materyalin makro, mikro ve moleküler düzeyde analizlerinin yapıldığı altyapıya sahiptir.

Araştırma amaçlı Ana Bilim Dalı’mız bünyesinde; Numune hazırlama, Elektroforez & Moleküler Analiz, Enzimoloji ve Hücre Kültürü Laboratuvarları bulunmaktadır. Biyokimya Anabilim Dalı, bu olanaklarla birlikte disiplinler arası çalışmalara odaklanarak, toplum ve sektör için değerli bilimsel veriler üreterek ‘tek sağlık’ perspektifinde insan ve hayvan sağlığına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Biyokimya Anabilim Dalı, şu konularda yoğun araştırmalar yapmaktadır:

  • Metabolizma ve Enzimatik Reaksiyonlar: Hayvan metabolizması üzerine yapılan derinlemesine çalışmalarla, enzimatik reaksiyonların moleküler düzeyde anlaşılması
  • Biyokimyasal Değişimlerin Sağlık Üzerindeki Etkileri: Biyokimyasal değişimlerin hayvan sağlığına olan etkilerini inceleyerek, veteriner hekimliği pratiğinde uygulanabilir çözümler geliştirme.
  • Hücresel ve Moleküler Biyokimya: Hücre düzeyindeki biyokimyasal olayları anlamak, genetik ve moleküler düzeydeki etkileşimleri çözümlemek.
  • Biyokimyasal İşaretçiler ve Tanı Yöntemleri: Biyokimyasal işaretçilerin kullanımıyla hayvan hastalıklarının tanı ve takibinde yenilikçi yöntemler geliştirme.
  • Beslenme ve Metabolik Hastalıklar: Hayvanların beslenmesiyle ilgili biyokimyasal süreçleri anlayarak, beslenme ile ilişkili metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar.
  • Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma: Oksidatif stresin hayvan organizmaları üzerindeki etkilerini inceleyerek, antioksidan savunma sistemlerini anlama ve güçlendirme.
  • Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji: Moleküler genetik ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek, bu alanlarda uygulanabilir veteriner uygulamaları üzerine çalışmalar.

Bu araştırma konuları kapsamında Biyokimya Anabilim Dalımız, sürekli olarak yayınlar üretmekte ve bu sayede bilimsel alanda ülkemize ciddi katkılar sağlamaktadır. Sizin özel talepleriniz doğrultusunda, ilgili ve öğretim üyelerinin yayın listelerini inceleyerek daha spesifik bilgiler edinebilir ve eğitim, araştırma vb. ihtiyaçlarınız içim yardım ve destek alabilirsi