Biyokimya Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Veteriner Hekimlik eğitimi içerisinde önemli bir konuma sahip olan ve içerisinde önemli bir rol üstlenen Biyokimya Anabilim Dalı, Fakülte geçmişinin bir devamı olarak, lisans ve lisansüstü öğrencilerini ulusal ve uluslararası düzeyde biyokimya eğitimi standartlarına uygun bilgi ve becerilere sahip, etik değerlere bağlı, doğa ve çevre bilinci kazanmış, analitik düşünme becerisi gelişmiş ve klinik öncesi ve klinik derslere temel oluşturacak bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Misyonumuz, sonraki kuşaklara doğa ve çevre bilinci kazandırmak, analitik düşünme becerilerini geliştirmek ve gerek klinik öncesi gerekse klinik araştırmalara temel oluşturacak bilgileri aktarmaktır.

Biyokimya biliminin vizyonu, Veteriner Hekimlik eğitimi kapsamında uluslararası iş birliği programlarının geliştirilmesi ve sürekli hale getirilmesi ile bilimsel temelli eğitim ve araştırma kapasitesinin nitelik ve niceliğini artırmayı, veteriner hekimlik alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, yenilikçi teknolojileri eğitim ve araştırma süreçlerine entegre ederek eğitim ve araştırma kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Anabilim Dalımız, multidisipliner ve öncelikli alan araştırmalarına odaklanarak, toplumsal ve sektörel açıdan daha fazla katma değer ve fayda sağlayacak bilimsel temelli verileri veteriner hekimliğin iç ve dış paydaşlarına ulaştırarak ‘tek sağlık’ konseptinde insan ve hayvan sağlığına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.