Cerrahi Tıp Bilimleri

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yapılan değişiklikler sonucunda Tıp Fakültelerinde 3 bölüm (Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleri) ve eski kürsülerin yerine bu bölümlere bağlı anabilim dalları, bunların altında  da birer ileri uzmanlık dalı niteliğindeki bilim dalları oluşturulmuştur.  Buna göre Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 2014 yılı itibariyle Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına bağlı 13 anabilim dalı, bunlara bağlı 5 bilim dalı olmak üzere toplam  18 birim bulunmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı,  fakültemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak; Evrensel değerleri temel alarak yaptığı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle her alanda yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, verdiği sağlık hizmetleri ile de bireylerimizin yaşam kalitesini ve sağlık standardını yükseltecek hizmetler sunmayı görev edinmiştir.

Ortaya koyduğu misyon ve vizyon çerçevesinde, bölgesine, ülkesine ve evrensel bilime katkıda bulunacak şekilde kurumsal kimliğini güçlendirmede hizmet ve kalite odaklı çalışmalarını artırarak sürdürmektir.