Tarihçe

Hekimlik pozitif bir bilim dalı olarak tanımlansa da, Hipokratın, hekimliği bir sanat olarak değerlendirmesi ve bu mesleğin insanlığın ağrılarını dindirme, acılarına çare bulma sanatı olarak algılanması arasındaki mükemmel birliktelik, mesleğin uygulanmasında bilgi, sevgi ve hoşgörü yanında bir sanatkâr duyarlılığı ve inceliğinin olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu anlayışla, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, sürekli yenilenen kadrolarıyla,  akademik ve sağlık hizmeti çalışmalarını sürdürülmektedir. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 1962 yılında kurulup, 1966 yılında eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 13 anabilim dalı, 5 bilim dalı ile hizmet vermektedir. Çeşitli nedenlerle ayrılan öğretim üyeleri yanında, dinamik bir yenilenme ve gelişme süreci içerisinde bulunan bölümde Ekim 2014 itibarıyla öğretim üyesi sayısı 75 tir.

Halen Yakutiye Araştırma Hastaneleri hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmekte olan anabilim ve bilim dallarımız, Hastanemizin almış olduğu ISO 9001, 14001, 18001, 22000 kalite belgelerinin de bu konularda itikleyici bir güce sahip olacakları düşünülmektedir.

Prof. Dr. Orhan KARSAN

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı