Çevre Mühendisliği

Tarihçe

Çevre Mühendisliği Bölümünde 7 adet araştırma laboratuvarı ve 1 adet öğrenci laboratuvarı olmak üzere 8 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bölümümüzde 1 adette genel amaçlı atölye bulunmaktadır. Araştırma amaçlı laboratuvarlardan lisans ve lisansüstü öğrenciler de yararlanabilmektedirler. Bu laboratuvarlarda her türlü hava, su, toprak ve atıksu analizi yapılabilmektedir. Çevre Mühendisliği Bölümünde öğrenci ve araştırma laboratuvarlarında bulunan bazı cihazların listesi aşağıda verilmektedir. Bölüm öğretim elemanları fakülte içindeki diğer bölümlerin cihazlarından da rahatlıkla faydalanabilmktedirler. Çevre mühendisliği bölümü başta su ve atıksu analizleri olmak üzere, baca gazı analizleri, gürültü ölçümleri ve ÇED çalışmaları gibi faaliyetlerle döner sermaye kapsamında bölgeye hizmet vermektedir.

1985 yılında kurulan Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde, kurulduğu dönemde 1 Doç. Dr., 1 Öğretim Elemanı, 5 Araştırma görevlisi ve 1 Uzman personel bulunmaktaydı. 1986 yılından 1995 yılına kadar 1 Prof. Dr. ve 3 Yrd. Doç. Dr. ile akademik ve bilimsel faaliyetlerine devam eden Çevre Mühendisliği Bölümü, sonraki yıllarda eleman yönünden güçlenmiş ve bugün 12 Profesör, 3 Doç. Dr, 2 Dr.Öğr.Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi, 1 tekniker, 1 teknisyen ve 1 idari personel kadrosu ile lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Lisans ve Lisans Üstü eğitimde kullanılmak üzere 8 ayrı laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda çok çeşitli su ve atıksu analizleri yapılabilmekte ve çeşitli bilimsel araştırmalar sürdürülmektedir. Laboratuarlarımız hava, su ve toprak kirliliği parametrelerini analiz edecek klasik veya modern araştırma araç ve gereçleriyle donatılmış, ayrıca bir kısmı hazır ele alınmış,bir kısmı da araştırmacılarımız tarafından gelişitrilmiş çok çeşitli reaktörlerle güçlendirilmişitir. Bölümümüzde başta Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu ve TUBİTAK’dan alınan çeşitli projeler başarıyla yürütülmektedir.