Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Çocuk ve bilim eğitimi konusunda araştırma ve uygulama çalışmalarını, hayat boyu öğrenme ve rehberlik ilkesi ışığında sürdürmek, alınan kararlarda ve uygulamalarda süreklilik ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamaktır

Vizyon 

 Üniversitemizin çocuk ve bilim eğitimi konusunda lider üniversitelerden biri haline gelmesi ve bu doğrultuda çocuk eğitimi konusunda yeni bir eğitim felsefesi oluşturmak, toplumda yeni bir anlayış geliştirmektir.

Temel Değerlerimiz

Üniversitemizin çocuk eğitimi konusunda lider üniversitelerden biri haline gelmesi ve bu doğrultuda çocuk eğitimi konusunda yeni bir eğitim felsefesi oluşturmak, toplumda yeni bir anlayış geliştirmektir.

Çocuk eğitimi konusunda araştırma ve uygulama çalışmalarını, hayat boyu öğrenme ve rehberlik ilkesi ışığında sürdürmek, alınan kararlarda ve uygulamalarda süreklilik ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliği sağlamaktır.

Çocuk Üniversitesi bağlamında bakıldığında, bazı üniversitelerde yarıyıl tatillerinde ve genellikle yaz aylarında eğitim verildiği görülmektedir. Bazı Üniversiteler ise bu eğitimleri bütün yıl periyodik zaman dilimleri şeklinde planlayarak sürdürmektedir. Belli yaş aralıkları dikkate alınarak, isteyenler bu eğitimlere katılabildiği gibi özellikle üstün zekâlılara yönelik özel programlar ön plana çıkmaktadır. Yürütülen programlar genellikle ücretli olmakla birlikte, ücretli eğitim veren Üniversiteler bazen burs imkânı da sağlamaktadır.  Bazı üniversiteler ise dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarını ücretsiz yürütmektedir.

Çocuk Üniversitelerinde öğrenciler bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda, üniversite öğretim elemanlarından eğitim almaktadırlar.  Etkinlikler, şenlikler, festivaller, deneyler, tasarım faaliyetleri, bilimsel gösteriler, sportif çalışmalar, gözlemler, uygulamalar Üniversite ortamındaki öğretim ortamlarında gerçekleştirilmektedir.  Çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme alanları dikkate alınarak, üst düzey düşünme becerileri ile çoklu yetenek ve zekâ alanlarına yönelik olarak temel yaşam becerilerini kazanmaktadırlar.Çocuk Üniversitelerinde düzenlenen programların tüm eğitim içerikleri çocukların anlayabileceği, gerçekleştirilebileceği ve sonuçlandırılabileceği şekilde hazırlanmaktadır.