Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim

Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Postasbilgili@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4231) 
Posta Adresi

Eğitim

  • Doktora, Marmara Üniversitesi, Tarih Bölümü, 1995
  • Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi, , 1989
  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü, 1985

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Selçuk İlgaz
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Postailgaz@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4253) 
Posta Adresi

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2002
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2005
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2010

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Esra Mindivanli Akdoğan
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Postaemindivanli@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (4040) 
Posta Adresi

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2005
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, , 2008
  • Doktora, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi (Dr), 2016

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Birgül Küçük Turgut
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
E-Postabirgulkucuk@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi

Eğitim

  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2008