Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Araştırma Merkezimizin  temel çıkış noktası,eğitim sistemine dahil olan çocuklarımızın bir taraftan  kendini bilmesin ive tanımasını sağlarken, diğer taraftan çocuklarımızın eğitiminde etken rol oynayan Öğretmenlerimizin ve Öğrenci velilerimizin yetişmelerine doğrudan ve dolaylı yoldan etken oldukları öğrenci ve çocukları hakkında çoklu yetenekleri ve özellikleri ile onları tanıyabilmelerini sağlayacak, öğrencilerimizi özellikleri,eğilimleri ve yetenekleri doğrultusunda geleceğe hazırlayacak, idealize ve dinamize edebilecek bir farkındalık temelli sistem modülü geliştirebilmektir.

VİZYON

Eğitim sistemleri,şüphesiz içinden çıktığı medeniyetler kadar, evrensel ve bilimsel değerler ile buluşabildiği oranda başarılıdır.

Bugün dünyada örnek gösterilen  eğitim sistemine sahip   tüm ülkeler, elde ettikleri başarı ve performansı,  şüphesiz varlık sebebi geçmişinden bu gününe kendisine has özellikler ve hasletler ile  köprüler kurarak, merkezine kendisine has insanı evrensel ve bilimsel veriler kapsamında  merkez alan kavramsal çerçeveler ve felsefi yaklaşımlarla yakalamışlardır. Eğitimde başarıyı getiren çağın öncelikli ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve yine çağın evrensel problemlerine çözüm üretebilecek üretkenlik ve nitelikte değişim, dönüşüm ve reform, hamlelerine yine evrensel ve bilimsel değerler ile donatılmış kendi milli insan felsefesini temellendirebilmek ile başarmışlardır.

Kendi insanını bütün boyutları ile tahlil edebilen, ilgi, eğilim, özellik ve yeteneklerini tespite edebilen toplumlar, kendi toplumuna ve insanına ait milli insan felsefesini ancak temellendirebilir.

Yetiştirmek istediğimiz insan profilini bütün boyutları ile tahlil etmeden, insan ihtiyacımızı ortaya koymak mümkün olmadığı gibi, toplumun ihtiyacı olan ve her nevi ihtiyacını karşılayabilecek, problemlerine çözüm üretebilecek insan ihtiyacını belirlemek ve karşılamakta mümkün değildir.

Araştırma Merkezimizle vizyonumuz; Türk Eğitim Sisteminde ki temel bir eksiklik olan temel eğitimle birlikte eğitim ve öğretime tabi olan öğrencilerimizi fiziksel, bilişsel,psikolojik ve sosyal özellikleri ile eğilim, özellik ve yeteneklerini zamanında tahlil edebilecek ve bir üst eğitim ve mesleki kariyer planlamasında doğru ulaşılabilir hedeflere yönlendirebilecek bir paradigmayı temellendirmek ve Çoklu Yetenek belirleme modüler sistemini Türk Eğitim Sistemine kazandırabilmektir.