Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

YETENEĞİN! GELECEĞİN…

Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir yetenektir! Zamanında doğru tahlil ve eğitimle bir potansiyele dönüşerek toplumsal bir katma değere dönüşebilecektir. Türk Eğitim Sisteminde ki temel bir eksiklik olan temel eğitimle birlikte eğitim ve öğretime tabi olan öğrencilerimizi fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal özellikleri ile eğilim,özellik ve yeteneklerini zamanında tahlil edebilecek ve bir üst eğitim ve mesleki kariyer planlamasında doğru ulaşılabilir hedeflere yönlendirebilecek bir paradigmayı temellendirmek  ve çoklu yetenek belirleme modüler sistemini Türk Eğitim Sistemine kazandırabilmektir.