Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; üniversitemizin 6. Fakültesi olarak 11 Şubat 1971 tarihinde 6990 sayılı kanuna ek 1577 sayılı kanunla kuruldu. Fakülte dekanlığına; Tıp Fakültesi KBB öğretim üyesi Prof. Dr. Tali URAL (11.02.1971 – 29.04.1971) vekâleten atandı.

Diş Hekimliği Fakültesi kuruluş yıllarında Numune Hastanesi Şerif  Efendi Polikliniği’nde hizmet verdi. Şerif  Efendi Polikliniği zamanla fakültenin ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle geldi. Bunun sonucunda Diş Hekimliği Fakültesi 25.01.1974 tarihinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin doğu blokunun 1. katına taşındı.

Diş Hekimliği Fakültesinin üniversite yerleşkesi içerisindeki binasının temeli 1975 yılında atıldı. Fakültemiz 5 Kasım 1979 tarihinde üniversitemiz yerleşkesindeki kendi binasına taşındı.

Zamanla artan sağlık hizmetleri talebini karşılamak ve yeniden yapılandırılan anabilim dallarının  ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla,  1999 yılında  mevcut binanın yanına ek bina yapılmıştır.

Fakültemizde 24 profesör, 10 Doçent, 20 Dr. Öğretim üyesi  olmak üzere toplam 54 öğretim üyesi ile 93 araştırma görevlisi bulunmaktadır.