Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı’nın başlıca çalışma alanları ve olanakları aşağıda sunulmuştur:

Anabilim dalımızda bulunan Embriyo Transferi Laboratuvarı’nda, embriyo transferi hakkında öğrenci uygulamaları, saha çalışmaları ve akademik çalışmalar yapılabilmektedir.

Doğum ve Jinekoloji operasyon salonunda, jinekolojik operasyonlarda kullanılmak üzere laparoskopi cihazı, anestezi cihazı, monitör bulunmaktadır.

Doğum ve Jinekoloji uygulama derslerinin yapıldığı Klinik Beceri Laboratuvarımızda (KBL); rektal muayene, genital organ muayenesi, doğuma yardım girişimleri ve doğum pozisyonları öğrencilere uygulamalı olarak anlatılmakta ve bu konularla ilgili alet-ekipmanlar laboratuvarımızda bulunmaktadır.