Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizdeki tüm Veteriner Fakültelerinin Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dallarının kuruluşunda ve çok sayıda öğretim üyesinin yetişmesine katkı sağlamıştır. Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında Evcil hayvanlarda; üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrus senkronizasyonu ve yöntemleri, embriyo transferi, laparoskopik jinekoloji, in-vitro fertilizasyon ve maturasyon,  reproduktif biyoteknoloji ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekoljik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programları konuları teorik – pratik olarak verilmekte, yüksek lisans ve doktora programları düzenlenmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim Dalı Kliniğinde evcil hayvanlarda ortaya çıkan gebelik, doğum ve jinekoloji ile ilgili tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve operasyonları için klinik, poliklinik ve acil hizmetleri yürütülmektedir.